Освітня програма 111 Математика / Математичний аналіз PhD 2020 рік pdf

Навчальний план:

Денна форма навчання pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Методологія підготовки наукової публікації та дисертаційної роботи, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.3
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf

Повідомити про помилку статистика
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2021