Освітня програма 091 Біологія / Зоологія PhD 2022 рік pdf

Навчальні плани:

Вечірня форма навчання pdf
Денна форма навчання pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Основи зоологічної систематики та номенклатури, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.3
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма, номер 1.1.5
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Асистентса педагогічна практика, номер 1.2.1
Навчальна програма pdf

Повідомити про помилку Договори
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023