Освітня програма 035 Філологія / Теорія літератури PhD 2020 рік pdf

Навчальний план:

Денна форма навчання pdf
Робочий план 2020/2021 pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Актуальні проблеми теорії літератури, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАУКОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ОСНОВИ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА, номер 1.1.5
Навчальна програма pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.30
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Асистентська педагогічна практика, номер 1.2.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf

Повідомити про помилку
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022