Освітня програма 033 Філософія / Соціальна філософія та філософія історії PhD 2022 рік pdf

Навчальні плани:

Денна форма навчання pdf
Робочий план 2022/2023 pdf
Заочна форма навчання pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Актуальні проблеми сучасної філософії, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.3
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма, номер 1.1.5
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Асистентська педагогічна практика, номер 1.2.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf

Повідомити про помилку Договори
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023