Освітня програма 032 Історія та археологія / Історія України PhD 2020 рік pdf

Акредитація

Відомості про самооцінювання
Програма візиту ЕГ
Розклад роботи ЕГ
Звіт ЕГ
Висновки ГЕР
Рішення НАЗЯВО

Навчальний план:

Денна форма навчання pdf
Робочий план 2020/2021 pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Історичні дослідження та науково-інформаційні процеси, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf

Повідомити про помилку
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022