Освітня програма 014 Середня освіта / Теорія та методика навчання (українська мова) PhD 2020 рік pdf

Модернізація ОП:

2019 - 2020 pdf

Акредитація

Відомості про самооцінювання
Наказ НАЗЯВО про призначення ЕГ
Посилання для зустрічей
Програма візиту ЕГ
Звіт ЕГ
Відповідь ЕГ
Проект ГЕР
Відповідь ГЕР
Висновки ГЕР
Рішення НАЗЯВО
Сертифікат

Навчальні плани:

Вечірня форма навчання pdf
Робочий план 2020/2021 pdf
Денна форма навчання pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Актуальні проблеми теорії та практики середньої освіти, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.3
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма, номер 1.1.5
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf
Силабус pdf
Асистентська педагогічна практика, номер 1.2.1
Навчальна програма pdf
Робоча програма pdf

Повідомити про помилку
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2022