Освітня програма 011 Освітні, педагогічні науки / Загальна педагогіка та історія педагогіки PhD 2022 рік pdf

Навчальні плани:

Вечірня форма навчання pdf
Робочий план 2022/2023 pdf
Денна форма навчання pdf
Робочий план 2022/2023 pdf

Обов'язкові освітні компоненти:

Актуальні проблеми в галузі педагогічної науки та педагогічної освіти, номер 1.1.1
Навчальна програма pdf
Силабус pdf
Епістемологія та методологія наукового пізнання, номер 1.1.2
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Основи спілкування науковою іноземною мовою, номер 1.1.3
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Сучасна система наукової інформації, наукометрія, трансфер технології та управління науковими проектами, номер 1.1.4
Навчальна програма pdf
Робоча програма 2022/2023 pdf
Силабус pdf
Теорія і практика наукового стилю української мови та основи академічного письма, номер 1.1.5
Навчальна програма pdf
Силабус pdf

Повідомити про помилку Договори
© Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023